Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Kontakt

Zakład Produkcji Nawozów Organicznych

i Wydobycia Piasku  "ZWP MOSTY" Sp. z o.o.

Mosty 40
26-060 Chęciny

Tel/Fax:   41 312-74-40
Kom: 606-309-529

email: zwpmosty@interia.eu

 


 

 

O firmie

                Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku „ZWP MOSTY” Sp. z o.o. w Mostach powstał w 1994r. Znajdujemy się w pięknie położonej  Dolinie Nidy we wsi Mosty , gm. Chęciny , pow. Kielce, woj. świętokrzyskie. Obszar złoża stanowi łagodny skłon podnóża wyniesienia Grzyw Korzeckowskich wznoszących się  na wysokość 292m npm.
                Od początku działalności zajmujemy się eksploatacją i uszlachetnianiem piasku budowlanego , produkcją ziemi ogrodniczej a także usługami transportowymi i sprzętowymi. 
                W latach 1994-2010 eksploatowaliśmy złoże kruszywa naturalnego „MOSTY I”, które obecnie jest ok.10 ha zbiornikiem wodnym, zagospodarowywanym pod kątem turystyki i wypoczynku.Cool

                Od 2005r. eksploatujemy drugie złoże kruszywa naturalnego - piasku „MOSTY II” Eksploatacja prowadzona jest na podstawie Koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego udzielonej  nam przez Wojewodę Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2005r. , znak ŚR.V.7412-9/05.
               Górne warstwy złoża , położone ponad lustrem wód gruntowych ,  stanowią piaski drobnoziarniste z niewielką ilością pyłów i rumoszu wapiennego , które doskonale nadają się na nasypy i do zagęszczeń.  Piaski te wydobywane i ładowane są koparkami podsiębiernymi oraz ładowarkami. 
                  Niższe warstwy , położone poniżej poziomu wód gruntowych , stanowią piaski średnioziarniste , które po uszlachetnieniu  są doskonałym materiałem budowlanym , mającym zastosowanie do produkcji betonów  , stabilizacji , mas bitumicznych  oraz  wszelkiego rodzaju zapraw budowlanych (tynki , wylewki i in.). Warstwa ta eksploatowana jest pogłębiarką ssącą niemieckiej firmy DÖPKE. Mieszanina piasku z wodą zasysana jest ze złoża za pomocą pompy ssącej , a  następnie poprzez rurociągi umocowane na specjalnych pływakach  , podawana na węzeł przesiewający. Na sitach 0-2 mm piasek oddzielany jest od nadziarna i podawany na odwadniacz kołowy , gdzie po odpłukaniu części pylistych i odwodnieniu, przenoszony jest taśmociągami  na składowisko.
                 Na wszystkie rodzaju piasku posiadamy wyniki badań laboratoryjnych  z orzeczeniami o przydatności do budownictwa i drogownictwa.
                Od początku istnienia firmy , zajmujemy się również świadczeniem usług transportowych. W obecnej chwili posiadamy rozbudowaną bazę kilkunastu samochodów samowyładowczych o różnych gabarytach , które zawsze można dostosować do indywidualnego  zapotrzebowania. 
                Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę oraz szybką  realizację zamówień.
                W  roku  2012  wdrożyliśmy  System  Zarządzania  Jakością  zgodny  z  wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009  w zakresie wydobywania kopalin pospolitych , uszlachetniania kopalin pospolitych , transportu oraz wynajmu maszyn.